Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Siła Dębu"

Gmina Czarna Dąbrówka

 • Warsztaty Tematyczne

  Nasze stowarzyszenie jest organizatorem różnych warsztatów tematycznych skierowanych głównie dla osób niepełnosprawnych

 • Mini Olimpiada

  Uczestniczymy w corocznym spotkaniu integracyjnym Mini Olimpiada – happening połączony z Turniejem Osób Niepełnosprawnych

 • Wycieczki Integracyjne

  Nasze stowarzyszenie uczestniczy w wielu wycieczkach integracyjnych w większości połączonych z zajęciami tematycznymi dla niepełnosprawnych

 • Karnabal

  Jesteśmy jednym z organizatorów corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych "Karnabal”

 • Wielkie Rybobranie

  Nasze stowarzyszenie jest współorganizatorem corocznej imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. „Wielkie Rybobranie”

poniedziałek, 27 listopad 2023 11:48

Trwałość Projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z dniem 31.10.2023 r., zakończyła się realizacja projektu pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPPM.06.02.02-22-0083/20-00 z dnia 24.11.2020 roku. Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu” z Czarnej Dąbrówki.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.087.999,93 zł, dofinansowanie 1.983.599,93 zł.

Podstawowym celem projektu był wzrost miejsc świadczenia usług społecznych o 87.

Gmina Czarna Dąbrówka w ramach trwałości projektu deklaruje gotowość do świadczenia usług społecznych, w tym:

 • usług opiekuńczych dla 76 seniorów z terenu gminy Czarna Dąbrówka, działają 3 miejsca spotkań seniorów: w Czarnej Dąbrówce, w Jasieniu i w Nożynie -zajęcia odbywają się minimum raz w miesiącu i prowadzone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce;
 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 4 opiekunki środowiskowe;
 • usług asystenckich przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
 • usług opiekuńczych niestacjonarnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców/opiekunów - 3 miejsca (poradnictwo, grupa wsparcia, coach);
 • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 1 rehabilitanta;
 • wsparcia dla rodzin - 2 miejsca (poradnictwo, terapeuta).

Podsumowując łącznie 87 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Kontynuowana jest działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Gmina Czarna Dąbrówka deklaruje, iż przez minimum 48 miesięcy od daty zakończenia projektu, zapewniać będzie gotowość do świadczenia ww. usług, w przypadku wystąpienia popytu na te usługi.

W związku z powyższym osoby zainteresowane/chętne do skorzystania z powyższych usług prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 2660.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Czytany 474 razy

Skomentuj

Ciekawe Strony

Losowe Zdjęcia

Facebok

Licznik Gości