Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Siła Dębu"

Gmina Czarna Dąbrówka

 • Warsztaty Tematyczne

  Nasze stowarzyszenie jest organizatorem różnych warsztatów tematycznych skierowanych głównie dla osób niepełnosprawnych

 • Mini Olimpiada

  Uczestniczymy w corocznym spotkaniu integracyjnym Mini Olimpiada – happening połączony z Turniejem Osób Niepełnosprawnych

 • Wycieczki Integracyjne

  Nasze stowarzyszenie uczestniczy w wielu wycieczkach integracyjnych w większości połączonych z zajęciami tematycznymi dla niepełnosprawnych

 • Karnabal

  Jesteśmy jednym z organizatorów corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych "Karnabal”

 • Wielkie Rybobranie

  Nasze stowarzyszenie jest współorganizatorem corocznej imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. „Wielkie Rybobranie”

 

Tytuł projektu: Przez zabawę do sztuki

Okres realizacji : 01.08.2013r. – 20.12.2013r.

Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł.

 

Dofinansowanie:

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

ul. Zamkowa 2

77-100 Bytów

 

Celem projektu była integracja społeczna osób niepełnosprawnych: 17 dzieci (8 chłopców i  9 dziewczynek) w wieku 4-18 lat i 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością (3 mężczyzn i 2 kobiet) w wieku 19-50 lat, oraz zwiększenie ich możliwości rozwoju w kierunku artystycznym. Głównymi działaniami projektu były warsztaty artystyczne dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością prowadzone w oparciu o ofertę wiosek tematycznych np.: „Wioski Fantazji” w Karwnie, „Wioski Ziół i Kwiatów” w Mikorowie oraz powstającej Wioski Rybackiej w Jasieniu. Następnie odbyła się promocja twórczości.

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne trafiły na wystawę w Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce pt.: Festiwal Talentów. Później stały się upominkami, które wolontariusze, w ramach akcji "Wesoła Gwiazdka", wręczą innym osobom niepełnosprawnym z terenu gminy - spoza projektu.

 *****************************************************************

 

Tytuł projektu: Roztańczona integracja

Okres realizacji: 2016-06-01 - 2016-11-30

Kwota dofinansowania: 3.460,00 zł.

 

Dofinansowanie:

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

ul. Zamkowa 2

77-100 Bytów

 

Projekt polega na zorganizowaniu warsztatów tanecznych dla dzieci z niepełnosprawnością, zwieńczonych ich wspólnym występem na gminnych dożynkach, olimpiadzie osób niepełnosprawnych i w szkołach. Równolegle dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców/ opiekunów zorganizowane były dwie wspólne wyprawy jednodniowe po ścieżkach edukacyjnych/ przyrodniczych oraz trzydniowy biwak nad jeziorem Jasień. Ze wszystkich działań nagrywany był film, który na koniec został zmontowany w celu promocji projektu i z drugiej strony zapisu wspólnych zmagań.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były głównie dzieci z niepełnosprawnością (14 dzieci: 7 dziewcząt i 7 chłopców) oraz ich rodzice/opiekunowie (10 osób: 9 kobiet i 1 mężczyzna). W warsztatach tanecznych uczestniczyły tylko dzieci, natomiast na wyprawy po ścieżkach i biwak pojechały całe rodziny. Występ grupy tanecznej odbyły się na gminnych dożynkach, w których uczestniczy społeczność całej gminy, średnio około 500 osób.

  *****************************************************************

 

Tytuł projektu: W hołdzie wolności, czyli powspominajmy razem

Okres realizacji: 2018-08-20 - 2018-11-30

Kwota dofinansowania: 5.090,00 zł.

 

Dofinansowanie:

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

ul. Zamkowa 2

77-100 Bytów

 

Celem projektu był  rozwój postaw obywatelskich młodzieży, poznanie i uszanowanie tradycji niepodległości oraz rozwój pasji dzieci niepełnosprawnych i seniorów, w tym także poznawanie środowiska lokalnego poprzez widowiska niepodległościowe w 4 miejscowościach gminnych - Rokity, Nożyno, Kozy, Jasień oraz w GCKiB.

Działanie skierowane było do 15 seniorów z gminy Czarna Dąbrówka oraz do 11 niepełnosprawnych dzieci, a pośrednio do całej społeczności gminnej, która nie tylko 11 listopada odwiedziła Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Czarnej Dąbrówce, ale także zobaczyła nasze widowiska w 4 największych miejscowościach gminy tj.: Nożyno, Kozy, Jasień i Rokity.

  *****************************************************************

 

Tytuł projektu: Odnaleźć siebie

Okres realizacji: 2018-12-07  -   2019-04-30

Kwota dofinansowania:  9.800,00 zł.

 

Dofinansowanie:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

Krzynia 16

76-248 Dębnica Kaszubska

       

Celem projektu był cykliczne warsztaty poświęcone osobistemu rozwojowi grupy defaworyzowanej. Skierowany był do 10 kobiet opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Warsztaty odbyły się w czasie trzech weekendów w Wiosce Ziół i kwiatów” w Mikorowie. Program warsztatów odejmował następujące zajęcia:  zumba, warsztaty pedagogiczne, coaching indywidualny, warsztaty kulinarne z wykorzystaniem ziół, zajęcia artystyczne z gliny, warsztaty malarskie, joga z relaksacją i elementami masażu shiatsu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z autoprezentacją, aromaterapia i tańce w kręgu. Wszystkie te działania miały na celu wzmocnienie potencjału osobistego, rozwoju umiejętności artystycznych oraz podniesienie kompetencji społecznych. Miał również podnieść kompetencje zwiększające szanse uczestników na rynku pracy.  

 *****************************************************************

 

Ciekawe Strony

Losowe Zdjęcia

Facebok

Licznik Gości