Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Siła Dębu"

Gmina Czarna Dąbrówka

 • Warsztaty Tematyczne

  Nasze stowarzyszenie jest organizatorem różnych warsztatów tematycznych skierowanych głównie dla osób niepełnosprawnych

 • Mini Olimpiada

  Uczestniczymy w corocznym spotkaniu integracyjnym Mini Olimpiada – happening połączony z Turniejem Osób Niepełnosprawnych

 • Wycieczki Integracyjne

  Nasze stowarzyszenie uczestniczy w wielu wycieczkach integracyjnych w większości połączonych z zajęciami tematycznymi dla niepełnosprawnych

 • Karnabal

  Jesteśmy jednym z organizatorów corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych "Karnabal”

 • Wielkie Rybobranie

  Nasze stowarzyszenie jest współorganizatorem corocznej imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. „Wielkie Rybobranie”

 

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.).
Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych
[www.niepelnosprawni.gov.pl/karta-praw-osob-niepelnosprawnyc/]
W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania.


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych


Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego:

 • Uprawnienie do dodatkowej przerwy w pracy

 • Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego

 • Prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy

 • Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po I/2012 roku

Więcej informacji na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną


 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

 • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

 • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy Zwolnienie z wpłat na PFRON

Więcej informacji na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl


Osoby niepełnosprawne podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą


 • Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej


Więcej informacji na stronie
http://www.niepelnosprawni.gov.pl


Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

 • Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

 • Niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika

 • Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego

 • Zakłady pracy chronionej

 • Zakłady aktywności zawodowej

Więcej informacji na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Rehabilitacja społeczna

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

 • Informacja o systemie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wsparcie finansowe i procedury postępowania

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Turnusy rehabilitacyjne

 • Likwidacja barier

Więcej informacji na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnychUlgi w PKP
Wszystkie ulgi obowiązują tylko w określonych kategoriach pociągów oraz na podstawie określonych rodzajów biletówKarta Parkingowa
Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach"Ulgi w Komunikacji
Miejskiej Na terenie miast w Polsce obowiązują następujące zwolnienia i ulgiUlgi Telekomunikacyjne
Ustawa prawo telekomunikacyjne mówi o obowiązkach, jakie mają świadczący usługi, względem osób niepełnosprawnychUlgi Podatkowe
Osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki

Ulgowe bilety do muzeum
Muzea państwowe od 1997 roku mają obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla osób niepełnosprawnych
  


Więcej informacji na stronie
http://www.bialystok.pl/

    Zwolnienie z podatku od czynności  cywilnoprawnych


Kwestie zwolnień od podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Finansów – www.mf.gov.pl           Edukacja  /  Szkolnictwo wyższe

Uczniowie i studenci niepełnosprawni mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w ramach niektórych programów celowych PFRON. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:  www.pfron.org.plWybory

Szereg uprawnień związanychz wyborami reguluje ustawa (Dz. U.z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Państwowa Komisja Wyborcza – www.pkw.gov.plOrzecznictwo w Bytowie

Tel. (59) 822-80-68
Więcej informacji na stronie
http://www.pcprbytow.net/orzecznictwo.phpPrzepisy ZUS dotyczące osób niepełnosprawnych


Więcej informacji na stronie http://www.zus.pl/files/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych.pdf 

Ciekawe Strony

Losowe Zdjęcia

Facebok

Licznik Gości